top of page

Onze Privacy Verklaring

Bob's Bike Shop, gevestigd aan Akerdijk 117b 1175 LK Lijnden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://bobsbikeshop.eu

Akerdijk 117b 1175 LK Lijnden

+31204101234

DSCF1380.jpg

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bob's Bike Shop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Voertuiggegevens

- Betaalmiddelen & Bankdata

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bob@bobsbikeshop.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bob's Bike Shop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Bob's Bike Shop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

- Jouw voertuiggegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bob's Bike Shop neemt alle voor het bedrijf beschikbaar en kenbaar gemaakte stappen om het risico te minimeren dat op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen worden voorkomen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bob's Bike Shop) tussen zit. Bob's Bike Shop gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  POS software, CRM System en Cloud Diensten voor onze kantoorautomatiseren (Microsoft)

bottom of page